Admin /

Verejný zoznam členov SAF

Meno Priezvisko Odvetvia Ultimate Klub Discgolf Klub Zaplatené do
Marcela Daneková ultimate Outsiterz 31.12.2024
Sodai Kamimura discgolf,ultimate Outsiterz Outsiterz 31.12.2024
Naoto Murata discgolf,ultimate Outsiterz Outsiterz 31.12.2024
Jakub Šiagi ultimate Outsiterz 31.12.2024
Michal Imrišek ultimate Outsiterz 31.12.2024
Andrej Skatulla ultimate Outsiterz 31.12.2024
Tsugumi Yasuno ultimate Outsiterz 31.12.2023
Timotej Bezák ultimate Outsiterz 31.12.2023
Juraj Čechvala discgolf,ultimate Outsiterz Outsiterz 31.12.2023
Leonard Heriban discgolf,ultimate Outsiterz Outsiterz 31.12.2023
Marián Lezo ultimate Outsiterz 31.12.2023
Svätoslav Bollo ultimate Outsiterz 31.12.2023
Matúš Knap ultimate Outsiterz 31.12.2023
Martin Rovňák ultimate Outsiterz 31.12.2023
Adrian Vacula ultimate Outsiterz 31.12.2023
Cyril Vaclav ultimate Outsiterz 31.12.2024
Braňo Šmatlánek ultimate Outsiterz 31.12.2023
Daniel Molnar ultimate Outsiterz 31.12.2023
Jakub Malec ultimate Outsiterz 31.12.2023
Alex Čabala ultimate Outsiterz 31.12.2023
Martin Bolvanský discgolf,ultimate Outsiterz Outsiterz 31.12.2023
Filip Maximilián Tomáš Molnár ultimate Outsiterz 31.12.2023
Juraj Feilhauer discgolf,ultimate Outsiterz Outsiterz 31.12.2023
Katarína Boďová discgolf,ultimate Outsiterz Metal Impact 31.12.2024
Dmytro Siroshtan ultimate Outsiterz 31.12.2023
Andrea Tinajová ultimate Outsiterz 31.12.2024
Michal Hojčka ultimate Outsiterz 31.12.2023
Timotej Hajdúk ultimate Outsiterz 31.12.2023
Martin Bachratý ultimate Outsiterz 31.12.2023
Karol Hrubják discgolf,ultimate Outsiterz Outsiterz 31.12.2023