Admin / Kluby /

Kapři ultimate

Detaily

Názov Kapři ultimate
Registračný názov Prázdne
Aktivny Nie
Pocet Aktivnych Hracov 4
Typ Ultimate Klub
Sídlo Pohořelice
Created At 09.03.2023 08:40:23
Updated At 31.03.2023 10:29:33
IČO Prázdne
Email dominikvild@seznam.cz
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 6 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 1 turnajov - zoznam
Posledný: Kapři ultimate na turnaji HMSR-J 2023 Myjava (25.03.2023 - 25.03.2023)