Admin / Kluby /

DGC Treecutters

Detaily

Názov DGC Treecutters
Registračný názov Starostliví Medvedíci
Aktivny Nie
Pocet Aktivnych Hracov 0
Typ Discgolf Klub
Sídlo Jaslovské Bohunice
Created At 06.03.2020 13:34:53
Updated At 29.10.2022 13:41:49
IČO 42289815
Email onko.machac@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma občianske združenie
Ulica Sídlisko
Orientačné číslo 1
Súpisné číslo 341
Obec Jaslovské Bohunice
Okres Trnava
PSČ 91930
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 0 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 34 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 0 turnajov - zoznam