Admin / Kluby /

Kus Plastu

Detaily

Názov Kus Plastu
Registračný názov Kus Plastu
Aktivny Áno
Pocet Aktivnych Hracov 19
Typ Ultimate Klub
Sídlo Senica
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 20.03.2024 17:59:38
IČO 50621670
Email kusplastu@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Nám. Oslobodenia
Orientačné číslo 4
Súpisné číslo 18
Obec Senica
Okres Senica
PSČ 90501
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 53 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 26 turnajov - zoznam
Posledný: Kus Ryže na turnaji HMSR-J 2024 Senica (23.03.2024 - 23.03.2024)