Admin / Kluby /

Kus Plastu

Detaily

Názov Kus Plastu
Registračný názov Kus Plastu
Aktivny Áno
Pocet Aktivnych Hracov 18
Typ Ultimate Klub
Sídlo Senica
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 27.11.2022 13:18:40
IČO 50621670
Email kusplastu@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Nám. Oslobodenia
Orientačné číslo 4
Súpisné číslo 18
Obec Senica
Okres Senica
PSČ 90501
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 51 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 15 turnajov - zoznam
Posledný: Kus Plastu na turnaji QHMSR-O 2022 Senica (24.11.2022 - 25.11.2022)