Admin / Kluby /

Kus Plastu

Detaily

Názov Kus Plastu
Registračný názov Kus Plastu
Aktivny Áno
Pocet Aktivnych Hracov 17
Typ Ultimate Klub
Sídlo Senica
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 31.03.2023 10:29:33
IČO 50621670
Email kusplastu@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Nám. Oslobodenia
Orientačné číslo 4
Súpisné číslo 18
Obec Senica
Okres Senica
PSČ 90501
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 47 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 18 turnajov - zoznam
Posledný: Kus Plastu na turnaji HMSR-J 2023 Myjava (25.03.2023 - 25.03.2023)