Admin / Kluby /

Outsiterz

Detaily

Názov Outsiterz
Registračný názov Outsiterz
Typ Ultimate & Discgolf Klub
Sídlo Bratislava
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 22.09.2021 16:14:13
IČO 30794455
Email keso@outsiterz.org
Web www.outsiterz.org
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Klenová
Orientačné číslo 24
Súpisné číslo 3055
Obec Bratislava
Okres Bratislava III
PSČ 83101
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 57 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 21 discgolf hráčov - zoznam