Admin / Kluby /

KEfear junior

Detaily

Názov KEfear junior
Registračný názov Prázdne
Typ Ultimate Klub
Sídlo Prázdne
Created At 18.12.2019 23:30:40
Updated At 21.06.2021 11:11:26
IČO 42331340
Email Prázdne
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 7 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam