Admin / Kluby /

DG Malženice

Detaily

Názov DG Malženice
Registračný názov Húština klub Malženice
Aktivny Nie
Pocet Aktivnych Hracov 0
Typ Discgolf Klub
Sídlo Malženice
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 04.03.2022 22:00:21
IČO 50633236
Email silnymilos@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Malženice
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo 362
Obec Malženice
Okres Trnava
PSČ 91929
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 0 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 31 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 0 turnajov - zoznam