Admin / Kluby /

Crataegus Hlohovec

Detaily

Názov Crataegus Hlohovec
Registračný názov Športový klub Crataegus Hlohovec
Aktivny Nie
Pocet Aktivnych Hracov 0
Typ Discgolf Klub
Sídlo Hlohovec
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 04.03.2022 22:00:21
IČO 50162462
Email sk.crataegus@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Timravy
Orientačné číslo 32
Súpisné číslo 3957
Obec Hlohovec
Okres Hlohovec
PSČ 92001
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 0 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 15 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 0 turnajov - zoznam