Admin / Kluby /

Kus Plastu - Kus Ženy

Detaily

Názov Kus Plastu - Kus Ženy
Registračný názov Kus Plastu
Aktivny Nie
Pocet Aktivnych Hracov 5
Typ Ultimate Klub
Sídlo Senica
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 20.03.2024 18:01:40
IČO 50621670
Email richard.micka@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Nám. Oslobodenia
Orientačné číslo 4
Súpisné číslo 18
Obec Senica
Okres Senica
PSČ 90501
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 23 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 5 turnajov - zoznam
Posledný: Kus Plastu - Kus Ženy na turnaji HMSR-W 2024 Senica (24.03.2024 - 24.03.2024)