Admin / Kluby /

Left Overs

Detaily

Názov Left Overs
Registračný názov Prázdne
Aktivny Nie
Pocet Aktivnych Hracov 1
Typ Ultimate Klub
Sídlo Brno
Created At 04.03.2020 22:20:08
Updated At 04.03.2022 22:00:21
IČO Prázdne
Email jakub.janoska@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 11 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 1 turnajov - zoznam
Posledný: Left Overs Brno na turnaji HMSR Junior 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (07.03.2020 - 07.03.2020)