Registrácia do SAF databázy English Slovak

Odoslaním online formulára sa prihlasujem za člena občianskeho združenia Slovenská asociácia Frisbee (ďalej len „SAF“) a zároveň sa zaväzujem konať v súlade s jeho platnými stanovami (http://www.szf.sk/stanovy). Členom SAF sa stávam až po uhradení členského poplatku na aktuálne členské obdobie. (verzia 4.0 Jan.2018)
  1. V tvare "1234561234" bez lomítka. Ak nemáš pridelené rodné číslo, zadaj svoj dátum narodenia v tvare "RRMMDD0000", v prípade ženského pohlavia pridajte 50 do čísla mesiaca (MM).

  2. V prípade obce mimo Slovenska zvoľte "Zahraničie"

  3. V prípade okresu mimo Slovenska zvoľte "Zahraničie"

  4. V prípade zvolenia klubu bude kapitán notifikovaný

  5. V prípade zvolenia klubu bude kapitán notifikovaný

  6. http://discgolf.sk/hraci/zoznam

  7. Zároveň týmto udeľujem súhlas so spracúvaním (elektronicky aj písomne) mojich osobných údajov (meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, elektronický kontakt) poskytnutých Slovenskej asociácii Frisbee, Eisnerova 6131/13, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, podľa zákona č. 122/2013 Z.zZ. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov pre potrebu evidencie a činnosti SAF, a to aj po ukončení členstva. Ďalej súhlasím, že SAF je oprávnená poskytovať uvedené osobné údaje do evidencie v informačnom systéme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento súhlas môže byt odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov v SAF.

Prihlásiť sa
Zabudli ste heslo?