Admin / Kluby /

Golden Ants

Detaily

Názov Golden Ants
Registračný názov Golden Ants
Typ Ultimate Klub
Sídlo Zlaté Moravce
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 11.02.2019 19:28:25
IČO 42201870
Email adam22ga@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Brezová
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo 22
Obec Zlaté Moravce
Okres Zlaté Moravce
PSČ 95301
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 2 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam