Admin / Kluby /

Rainbow Banana

Detaily

Názov Rainbow Banana
Registračný názov Prázdne
Aktivny Nie
Pocet Aktivnych Hracov 4
Typ Ultimate Klub
Sídlo Bohumín
Created At 09.03.2023 08:42:00
Updated At 12.02.2024 07:24:32
IČO Prázdne
Email mirekgal@seznam.cz
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 15 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 3 turnajov - zoznam
Posledný: Rainbow Banana na turnaji QHMSR-O 2023 Myjava (11.11.2023 - 12.11.2023)