Admin / Kluby /

FreeBees

Detaily

Názov FreeBees
Registračný názov Prázdne
Aktivny Áno
Pocet Aktivnych Hracov 14
Typ Ultimate Klub
Sídlo Debrecen
Created At 24.09.2023 14:29:17
Updated At 11.03.2024 07:07:58
IČO Prázdne
Email Prázdne
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 14 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 2 turnajov - zoznam
Posledný: DEAC na turnaji HMSR-X 2024 Košice (09.03.2024 - 10.03.2024)