Admin / Kluby /

Expendables

Detaily

Názov Expendables
Registračný názov Outsiterz
Typ Ultimate Klub
Sídlo Bratislava
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 07.03.2020 18:11:38
IČO 30794455
Email keso@outsiterz.org
Web www.outsiterz.org
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Klenová
Orientačné číslo 24
Súpisné číslo 3055
Obec Bratislava
Okres Bratislava III
PSČ 83101
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 13 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam