Admin / Kluby /

U.F.O Špačince W

Detaily

Názov U.F.O Špačince W
Registračný názov Športový klub frisbee Špačince
Aktivny Nie
Pocet Aktivnych Hracov 1
Typ Ultimate Klub
Sídlo Špačince
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 04.03.2022 22:00:21
IČO 42296269
Email ufospacince@gmail.com
Web www.ufospacince.sk
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Športová
Orientačné číslo 14
Súpisné číslo 537
Obec Špačince
Okres Trnava
PSČ 91951
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 1 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 0 turnajov - zoznam