Admin / Kluby /

LayDs

Detaily

Názov LayDs
Registračný názov Prázdne
Typ Ultimate Klub
Sídlo Bratislava
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 11.02.2019 19:28:25
IČO Prázdne
Email julik8@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 2 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam