Admin /

Verejný zoznam členov SAF

Meno Priezvisko Odvetvia Ultimate Klub Discgolf Klub Zaplatené do
Peter Košťál ultimate Iron Horse 31.12.2023
Tomáš Petrík ultimate Iron Horse 31.12.2024
Jakub Hladík ultimate Iron Horse 31.12.2023
Martin Cibula ultimate Iron Horse 31.12.2023
Dominik Danek discgolf,ultimate Iron Horse 31.12.2023
Peter Rácz discgolf,ultimate Iron Horse 31.12.2023
Lukáš Kvetan ultimate Iron Horse 31.12.2023
Adrián Németh discgolf,ultimate Iron Horse 31.12.2023
Daša Legényová ultimate Iron Horse 31.12.2023