Admin /

Verejný zoznam členov SAF

Meno Priezvisko Odvetvia Ultimate Klub Discgolf Klub Zaplatené do
Matej Baltazár Füleky ultimate CENADA 31.12.2024
Matúš Kališ ultimate CENADA 31.12.2024
Samuel Daňo ultimate CENADA 31.12.2024
Bibiana Hákačová ultimate CENADA 31.12.2024
Annamária Janáčová ultimate CENADA 31.12.2024
Gregor Tichý ultimate CENADA 31.12.2024
Ivo Mikita ultimate CENADA 31.12.2024
Dominika Potočárová ultimate CENADA 31.12.2023
Matej Hollý ultimate CENADA 31.12.2023
Peter Potočar ultimate CENADA 31.12.2023
Patrícia Bachová ultimate CENADA 31.12.2023
Šimon Varga ultimate CENADA 31.12.2023
Lucie Minaříková ultimate CENADA 31.12.2023
Dominika Vörösová ultimate CENADA 31.12.2023
Damian Tamir Grant ultimate CENADA 31.12.2023
Dávid Strážovský ultimate CENADA 31.12.2023
Jakub Janáč ultimate CENADA 31.12.2023
Tereza Tóthová ultimate CENADA 31.12.2023
Tomáš Solovic ultimate CENADA 31.12.2023
Patrik Halamka ultimate CENADA 31.12.2023