Admin / Kluby /

Iron Horse

Detaily

Názov Iron Horse
Registračný názov Prázdne
Aktivny Áno
Pocet Aktivnych Hracov 11
Typ Ultimate Klub
Sídlo Bratislava
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 12.02.2024 07:35:25
IČO Prázdne
Email prelenku@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 27 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 7 turnajov - zoznam
Posledný: Iron Horse na turnaji HMSR-O 2024 Hlohovec (10.02.2024 - 11.02.2024)