Admin / Kluby /

North Side U17

Detaily

Názov North Side U17
Registračný názov North Side Turzovka
Aktivny Nie
Pocet Aktivnych Hracov 1
Typ Ultimate Klub
Sídlo Turzovka
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 04.03.2022 22:00:21
IČO 51107503
Email simonmekina@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 23 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 9 turnajov - zoznam
Posledný: North Side na turnaji HMSR Junior 2020 Telocvičňa LF UK na manželákoch v Mlynskej doline (07.03.2020 - 07.03.2020)