Admin / Kluby /

North Side U17

Detaily

Názov North Side U17
Registračný názov North Side Turzovka
Typ Ultimate Klub
Sídlo Turzovka
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 02.04.2020 16:33:12
IČO 51107503
Email simonmekina@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 23 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam