Admin / Kluby /

North Side Women

Detaily

Názov North Side Women
Registračný názov North Side Turzovka
Typ Ultimate Klub
Sídlo Turzovka
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 08.03.2020 19:02:01
IČO 51107503
Email stopkovaka@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 31 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam