Admin / Kluby /

Harpyje

Detaily

Názov Harpyje
Registračný názov Prázdne
Typ Prázdny Klub
Sídlo Sabinov / Prešov
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 11.02.2019 19:28:25
IČO Prázdne
Email malakova.miska@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 0 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam