Admin / Kluby /

Paskudy

Detaily

Názov Paskudy
Registračný názov Prázdne
Aktivny Áno
Pocet Aktivnych Hracov 9
Typ Ultimate Klub
Sídlo Sabinov
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 05.03.2023 18:15:13
IČO Prázdne
Email baska.be@gmail.com
Web Prázdne
Právna forma Prázdne
Ulica Prázdne
Orientačné číslo Prázdne
Súpisné číslo Prázdne
Obec Prázdne
Okres Prázdne
PSČ Prázdne
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 49 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 9 turnajov - zoznam
Posledný: Paskudy na turnaji HMSR - X 2023 Predmier (04.03.2023 - 05.03.2023)