Admin / Kluby /

Baník Lásky

Detaily

Názov Baník Lásky
Registračný názov Baník lásky Prievidza
Aktivny Áno
Pocet Aktivnych Hracov 16
Typ Ultimate Klub
Sídlo Prievidza
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 26.06.2023 07:01:05
IČO 52544311
Email zastupca.blasky@gmail.com
Web www.baniklasky.sk
Právna forma Združenie
Ulica M. Gorkého 217/29
Orientačné číslo 217
Súpisné číslo 29/10
Obec Prievidza
Okres Prievidza
PSČ 971 01
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 52 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 21 turnajov - zoznam
Posledný: Baník WLásky na turnaji HMSR-W 2023 Myjava (26.03.2023 - 26.03.2023)