Admin / Kluby /

U.F.O. Špačince

Detaily

Názov U.F.O. Špačince
Registračný názov Športový klub frisbee Špačince
Aktivny Áno
Pocet Aktivnych Hracov 12
Typ Ultimate Klub
Sídlo Špačince
Created At 11.02.2019 19:28:25
Updated At 31.03.2023 11:32:09
IČO 42296269
Email ufospacince@gmail.com
Web www.ufospacince.sk
Právna forma Združenie (zväz,spolok)
Ulica Športová
Orientačné číslo 14
Súpisné číslo 537
Obec Špačince
Okres Trnava
PSČ 91951
Kľúč delegátov Prázdne
Volené orgány Prázdne
Pravidlá uznášaniaschopnosti Prázdne
Členský príspevok Prázdne
Ultimate hráči 28 ultimate hráčov - zoznam
Discgolf hráči 0 discgolf hráčov - zoznam
Turnaje 11 turnajov - zoznam
Posledný: U.F.O. Špačince na turnaji HMSR-W 2023 Myjava (26.03.2023 - 26.03.2023)